Škola bederních svalů

Po několika letech, kdy tady v Čechách představuji nový směr, jak se podívat na nejhlubší svaly v těle, jsem se rozhodla sdílet své znalosti a zkušenosti touto formou – založením prohlubujícího prožitkového studia – Školy bederních svalů. Tato práce si již získala velmi dobré ohlasy a výsledky, je to přístup, který je pro naše tělo velmi výživný a léčivý. Byla bych moc ráda, kdyby se tento přístup podařilo šířit také touto formou, cítím, že nastal čas sdílet ještě více. Navíc, kapacitně sama již nemohu uspokojit rostoucí zájem o toto téma. Budu tak velmi vděčná také i za zájemce z různých měst, kteří se rozhodnou šířit tento způsob léčivého přístupu ve svém okolí.

CHTĚLI BYSTE SE PONOŘIT DO SVÉ NEJVĚTŠÍ HLOUBKY?

A TO JEMNĚ, POMALU, POSTUPNĚ… KROK ZA KROKEM?

MÍT ČAS PRO INTEGRACI?

POSKYTNOUT SVÉMU TĚLU PÉČI, VÝŽIVU, LÉČIT SVÉ EMOCE, PODÍVAT SE DO HLUBIN SVÉ PSYCHÉ?

Pokud ano, pak je možné se po 9 měsíců nořit a léčit své tělo, své emoce, svého ducha. Krok za krokem v jemné nezahlcující cestě, budete mít čas a péči pro integraci prožitků. V 9 celodenních setkáních dostanete hojnou inspiraci, která bude rozvíjena následnou výživnou podporou v on line večerních setkáních a zasílaných videích, která vám poskytnou jemnou péči a podporu pro integraci do života a budou navazovat na naše setkávání a prožívání.

9. MĚSÍČNÍ CESTA INTEGRACE LÉČIVÉ HLOUBKY DO ŽIVOTA

JE TO PRO VÁS? JAK TO CÍTÍTE?

Cítíte se v napětí, míváte bolesti, toužíte v sobě „cosi poléčit“? Čeká nás uvolnění, regenerace, léčení těla v mnoha vrstvách… a to hezky v hloubce…

Cítíte nebo tušíte, že v těle je nerovnováha mezi pravou a levou půlkou, stejně jako v životě, prostě něco tady nefunguje? Čeká nás vědomé vyrovnání ženské a mužské polarity a cesta k celistvosti.

Občas vám chybí radost, spontánnost, přítomnost? Praxe s bederními svaly otevírá léčení vnitřního dítěte a ošetření prenatálních témat zcela intuitivně a spontánně – skrze přirozenou moudrost našeho těla – není to záležitost analyzující mysli.

V něčem jste zaseknutí, máte nedostatek inspirace, cítíte se unaveni, možná ne úplně svobodní, toužíte se rozlétnou, ale jakoby nemáte křídla? Objevíme kreativitu, svobodné vyjádření skrze jemnou somatickou praxi a především ztělesněný prožitek. Voda tvoří život a to vytváří ohromné pole možností, které se nám může začít otevírat….

Víte, že vaše tělo má s sobě hlubokou moudrost a chcete se s ní spojit? Je to čas sebe-léčení a sebe-učení. Čeká vás dotek a splývání s hlubokou moudrostí v těle.

Chcete si odpočinout. Chcete spočinout v sobě! Chcete být jako voda. Chcete klid! Ponoříte se plynutí s proudem…..v jemnosti, pomalosti…V jemnosti je síla.

Pokud toto je vaše cesta, budete mít možnost tuto alchymii plně rozvíjet. Velmi jemná praxe, která se ztělesňuje do tkání a tím také do života – ve stabilní neochvějné síle našeho středu. Rovnováha JIN a JANG.

CO SE NAUČÍTE?

Ponoříte se do hlubin svého těla a toto noření budete neustále rozvíjet – získáte jakési „know how“ k uvolnění, výživě a regeneraci nejen svého středu, ale plně porozumíte mnohovrstevnatosti „našich těl“…

Zkontaktujete se s vlastními léčivými silami v procesu sebe-učení a sebe-léčení

Porozumíte symbolice bederních svalů do hloubky a v mnoha rovinách – na vlastní kůži a prožitek

Objevíte genialitu v jednoduchosti!

Změní se váš pohled na sebe, na život, projdete si léčivým procesem na mnoha úrovních.

Naučíte se pracovat se svou bolestí, pokud ji máte. Vstoupíte do krajiny jemnosti, něžnosti, lásky-plného vztahu k sobě (nejen).

Propojíte v sobě zem a nebe, srdce a ledviny, jin a jang, muže a ženu…. Psoas je onou spojnicí…

A samozřejmě NAUČÍTE SE HODNĚ O LIDSKÉM TĚLE A HLAVNĚ O KRAJINĚ BEDERNÍ

ŠKOLA BEDERNÍCH SVALŮ je hlubinný prožitkový kurz, který umně prokládá setkání naživo s on-line výukou po dobu 9 měsíců, tedy dobu skoro celého školního roku.

DOBA ZRÁNÍ A INTEGRITY DO ŽIVOTA.

Budeme se zabývat tělem jako procesem i jako “fluidním organismem”, poznávat náš hluboký potenciál, který je v nás ukrytý, a který je součástí našich bederních svalů – nejhlubších svalů v těle.

To, co získáte v rovině uvolňování a regenerace bederních svalů, můžete předávat dále, pokud jste v roli terapeuta, lektora, investice vložená se vám mnohonásobně vrátí na své cestě k hojnosti…

Škola je zaměřena zejména prakticky, kdy necvičíme s tělem, ale prožíváme. Budeme se zabývat unikátními nadčasovými technikami, které pracují velmi hluboko a celistvě – na úrovních těla, mysli, emocí, ducha. Unikátní tím, že samotný přístup je vlastně velmi individualistický k naším skutečným vnitřním potřebám – jedním z principů této “práce” je “sebe-učení”. Škola je tedy spíše aplikačním kurzem, kde velký důraz je kladen na to, aby se vše dalo převést – aplikovat do běžného života.

TÉMATICKÉ OKRUHY:

1. OKRUH – PSOAS FYZICKY A V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Objevování, hluboké anatomické souvislosti, zvědomění, oživování

Psoas dolní a horní, krajina pánve a pánevní dno.

Funkce psoatu a jeho propojení s ostatními částmi těla.

Uvolňování, tonizace, prodloužení bederních svalů.

Psoas během každodenního života.

Šťavnatý psoas – jak a proč.

2. OKRUH – POČÁTKY NAŠEHO ŽIVOTA JSOU V HLOUBCE

Jemná pohybová terapie – fluidní pohyby a léčení.

Počátek života a limbický systém a role bederních svalů

Spirála života.

Tělo jako příběh – psoas – autentická síla středu.

My jako páteřní organismus.

Od bio-mechanického vnímání pohybu těla k biologickému (organickému) pohybu

Psoas, emoce a trauma.

3. OKRUH – PSOAS A JEHO OKOLÍ

Psoas a bránice – společný pohyb ve společném dechu

Intimita mezi ledvinami a psoatem

Svaly jsou náš nervový systém!

Nervus vagus – nerv naší socializace a empatie

Zakostění se. Souvislost mezi kostmi a svaly. Práce s kostmi

Psoas a pánev – prostě dvojčátka:)

4. OKRUH – TAO BEDERNÍCH SVALŮ

Psoas – sval duše

Psoas a taoistický přístup – energie ohně a vody (most mezi ledvinami a srdcem).

Psoas – sval orgasmický

Psoas, tekutinové tělo a léčení.

„Buď Vodou“

Propojování a celistvost

Psoas – součást naší cesty životem – svoboda těla a ducha

Přesná časová posloupnost témat bude sdělena mailem a je často pak tvořena na místě energií skupiny. To prostě v organicitě života nevymyslíte:). Předpokládá se, že každé setkání bude mít svůj okruh, které se bude prohlubovat v on-line verzi, okruhy se samozřejmě vzájemně prolínají a doplňují….

TERMÍNY ve školním roce 2020 – 2021  

TERMÍNY A VÍCE INFORMACÍ K NOVÉMU CYKLU NA ROK 2021-22 – JSOU VYPSÁNY NA TOMTO ODKAZU

ŠKOLA BEDERNÍCH SVALŮ – OD ZRANĚNÍ K DARU – květen 2021 – leden 2022

VÍKENDOVÁ VERZE 2020 – 2021

pátky a víkendové dny 9:30 -17 cca, časy budou upřesněny ad hoc

30-31.10.2020 – jen on line setkání v soboru 30.10.2020, náhradní termín 22.5. a 20.6.2021

14.11.2020 – jen on line setkání, náhradní termín 23.5.2021

9-10.1.2021

5-6.3.2021

21.5.2021 (navíc 22.5. a 23.5.)

19.6.2021 (navíc 20.6.)

VERZE BĚHEM PRACOVNÍHO TÝDNE 2020 – 2021

7-8.12.2020

18-19.1.2021

15-16.3.2021

21.5.2021

21.6.2021

9.9.2021

Momentálně je možné se přihlásit na 9. měsíční cestu:

    Nalezneme-li svůj vlastní rytmus, nalézáme vlastní sílu…