Škola bederních svalů

Po několika letech, kdy tady v Čechách představuji nový směr, jak se podívat na nejhlubší svaly v těle, jsem se rozhodla sdílet své znalosti a zkušenosti touto formou – založením prohlubujícího prožitkového studia – Školy bederních svalů. Tato práce si již získala velmi dobré ohlasy a výsledky, je to přístup, který je pro naše tělo velmi výživný a léčivý. Byla bych moc ráda, kdyby se tento přístup podařilo šířit také touto formou, cítím, že nastal čas sdílet ještě více. Byť většina absolventek a absolventů si tuto školu udělala opravdu jen pro vlastní seberozvoj, řada dalších mimo to ještě navíc rozšiřuje tuto praxi dále skrze individuální nebo skupinovou práci se svými klienty.

CHTĚLI BYSTE SE PONOŘIT DO SVÉ NEJVĚTŠÍ HLOUBKY?

A TO JEMNĚ, POMALU, POSTUPNĚ… KROK ZA KROKEM?

MÍT ČAS PRO INTEGRACI?

POSKYTNOUT SVÉMU TĚLU PÉČI, VÝŽIVU, LÉČIT SVÉ EMOCE, PODÍVAT SE DO HLUBIN SVÉ PSYCHÉ?

PŘEDÁVAT TUTO HLUBINNOU KRÁSNOU PRAXI DÁL?

Pokud ano, pak je možné se po celý rok se nořit a léčit své tělo, své emoce, svého ducha. Krok za krokem v jemné nezahlcující cestě, budete mít čas a péči pro integraci prožitků. V osobních setkáních dostanete hojnou inspiraci, která bude rozvíjena následnou výživnou podporou v on line večerních setkáních a zasílaných videích, která vám poskytnou jemnou péči a podporu pro integraci do života a budou navazovat na naše setkávání a prožívání.

Pro koho a co můžete čekat?

JE TO PRO VÁS? JAK TO CÍTÍTE?

Cítíte se v napětí, míváte bolesti, toužíte v sobě „cosi poléčit“? Čeká nás uvolnění, regenerace, léčení těla v mnoha vrstvách… a to hezky v hloubce…

Cítíte nebo tušíte, že v těle je nerovnováha mezi pravou a levou půlkou, stejně jako v životě, prostě něco tady nefunguje? Čeká nás vědomé vyrovnání ženské a mužské polarity a cesta k celistvosti.

Občas vám chybí radost, spontánnost, přítomnost? Praxe s bederními svaly otevírá léčení vnitřního dítěte a ošetření prenatálních témat zcela intuitivně a spontánně – skrze přirozenou moudrost našeho těla – není to záležitost analyzující mysli.

V něčem jste zaseknutí, máte nedostatek inspirace, cítíte se unaveni, možná ne úplně svobodní, toužíte se rozlétnou, ale jakoby nemáte křídla? Objevíme kreativitu, svobodné vyjádření skrze jemnou somatickou praxi a především ztělesněný prožitek. Voda tvoří život a to vytváří ohromné pole možností, které se nám může začít otevírat….

Víte, že vaše tělo má s sobě hlubokou moudrost a chcete se s ní spojit? Je to čas sebe-léčení a sebe-učení. Čeká vás dotek a splývání s hlubokou moudrostí v těle.

Chcete si odpočinout. Chcete spočinout v sobě! Chcete být jako voda. Chcete klid! Ponoříte se plynutí s proudem…..v jemnosti, pomalosti…V jemnosti je síla.

Pokud toto je vaše cesta, budete mít možnost tuto alchymii plně rozvíjet. Velmi jemná praxe, která se ztělesňuje do tkání a tím také do života – ve stabilní neochvějné síle našeho středu. Rovnováha JIN a JANG.

CO SE NAUČÍTE?

Ponoříte se do hlubin svého těla a toto noření budete neustále rozvíjet – získáte jakési „know how“ k uvolnění, výživě a regeneraci nejen svého středu, ale plně porozumíte mnohovrstevnatosti „našich těl“…

Zkontaktujete se s vlastními léčivými silami v procesu sebe-učení a sebe-léčení

Porozumíte symbolice bederních svalů do hloubky a v mnoha rovinách – na vlastní kůži a prožitek

Objevíte genialitu v jednoduchosti!

Změní se váš pohled na sebe, na život, projdete si léčivým procesem na mnoha úrovních.

Naučíte se pracovat se svou bolestí, pokud ji máte. Vstoupíte do krajiny jemnosti, něžnosti, lásky-plného vztahu k sobě (nejen).

Propojíte v sobě zem a nebe, srdce a ledviny, jin a jang, muže a ženu…. Psoas je onou spojnicí…

A samozřejmě NAUČÍTE SE HODNĚ O LIDSKÉM TĚLE A HLAVNĚ O KRAJINĚ BEDERNÍ

ŠKOLA BEDERNÍCH SVALŮ je hlubinný prožitkový kurz, který umně prokládá setkání naživo s on-line výukou po dobu jednoho roku.

Budeme se zabývat tělem jako procesem i jako „fluidním organismem“, poznávat náš hluboký potenciál, který je v nás ukrytý, a který je součástí našich bederních svalů – nejhlubších svalů v těle.

To, co získáte v rovině uvolňování a regenerace bederních svalů, můžete předávat dále, pokud jste v roli terapeuta, lektora, investice vložená se vám mnohonásobně vrátí na své cestě k hojnosti…

Škola je zaměřena zejména prakticky, kdy necvičíme s tělem, ale prožíváme. Budeme se zabývat unikátními nadčasovými technikami, které pracují velmi hluboko a celistvě – na úrovních těla, mysli, emocí, ducha. Unikátní tím, že samotný přístup je vlastně velmi individualistický k naším skutečným vnitřním potřebám – jedním z principů této „práce“ je „sebe-učení“. Škola je tedy spíše aplikačním kurzem, kde velký důraz je kladen na to, aby se vše dalo převést – aplikovat do běžného života.

Tématické okruhy

TÉMATICKÉ OKRUHY:

1. OKRUH – PSOAS FYZICKY A V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Objevování, hluboké anatomické souvislosti, zvědomění, oživování

Psoas dolní a horní, krajina pánve a pánevní dno.

Funkce psoatu a jeho propojení s ostatními částmi těla.

Uvolňování, tonizace, prodloužení bederních svalů.

Psoas během každodenního života.

Šťavnatý psoas – jak a proč.

2. OKRUH – POČÁTKY NAŠEHO ŽIVOTA JSOU V HLOUBCE

Jemná pohybová terapie – fluidní pohyby a léčení.

Počátek života a limbický systém a role bederních svalů

Spirála života.

Tělo jako příběh – psoas – autentická síla středu.

My jako páteřní organismus.

Od bio-mechanického vnímání pohybu těla k biologickému (organickému) pohybu

Psoas, emoce a trauma.

3. OKRUH – PSOAS A JEHO OKOLÍ

Psoas a bránice – společný pohyb ve společném dechu

Intimita mezi ledvinami a psoatem

Svaly jsou náš nervový systém!

Nervus vagus – nerv naší socializace a empatie

Zakostění se. Souvislost mezi kostmi a svaly. Práce s kostmi

Psoas a pánev – prostě dvojčátka:)

4. OKRUH – TAO BEDERNÍCH SVALŮ

Psoas – sval duše

Psoas a taoistický přístup – energie ohně a vody (most mezi ledvinami a srdcem).

Psoas – sval orgasmický

Psoas, tekutinové tělo a léčení.

„Buď Vodou“

Propojování a celistvost

Psoas – součást naší cesty životem – svoboda těla a ducha

Přesná časová posloupnost témat bude sdělena mailem a je často pak tvořena na místě energií skupiny. To prostě v organicitě života nevymyslíte:). Předpokládá se, že každé setkání bude mít svůj okruh, které se bude prohlubovat v on-line verzi, okruhy se samozřejmě vzájemně prolínají a doplňují….

Jaká je organizace a cena?

Setkáme se ve dvou modulech, kdy v pauze mezi moduly bude večerní setkání na zoomu. To nám umožní během prvního modulu (4 celodenní) jít do hloubky, mezitím je on-line setkání a druhý modul, kde během 3 dnů budeme v hloubce pokračovat a dokončovat. Po ukončení se opět setkáme on-line pro integraci. Termíny setkání na zoomu budou na webu, setkání bude v délce cca 3 hodiny. Záznamy budou k dispozici. K dispozici budou také 9 audio/video nahrávek pro prohlubující se praxi.

ŠKOLA BEDERNÍCH SVALŮ se koná v půvabných prostorech Dračího chrámu. Komorní počet účastníků – 10 lidí, což zajišťuje hlubší setkání a milou, domáckou atmosféru. Neváhejte s registrací, kombinace hlubokého učení v tomto prostoru je kouzelná…

Na místě lze přespat. Dračí chrám je měkký, tichý, zemitý, komfortní prostor plně vybaven prakticky (kuchyň, koupelna, futony, matrace na spaní, deky, polštářky, kožešiny, bavlněné karimatky) a energeticky požehnán. Příspěvek za jednu noc v případě účasti na semináři konaný v místě je 300 Kč na osobu.

TERMÍNY:

9-12.3.2023 s pokračováním 19-21.5.2023 – verze přes víkend

nebo

20.4-23.4..2023 s pokračováním 9-11.6.2023 – verze přes víkend

Navíc dostanete 9 podpůrných audionahrávek, které Vás podpoří a prohloubí po celodenním setkání.

Je možnost se zapojit do aktivní FB skupiny a komunity Školy bederních svalů a zůčastnit se setkávání.

Zvýhodněná cena splatná do 21.12.2022: 11.000 Kč

Základní cena: 12.000 Kč 

Vysvětlení praxe na setkání naživo se také nahrávají v audio formě a nahrávky jsou Vám k dispozici (dopošlu přes úschovnu). Počet účastníků je 10.

Částku si lze rozdělit do 2 splátek. Z důvodu omezené kapacity a komorního charakteru této hlubinné práce je cena splatná před prvním setkáním. Kurz je prožitkový, transformační a Vaše vnímání projde velmi jemnou, nezahlcující proměnou, která prostupuje všemi vrstvami života.

Školu do dnešního dne absolvovalo přes 200 účastnic a účastníků a mnozí učení úspěšně předávájí dále a pionýrsky se podílejí na rozšiřování jemného nemanipulujícího účinného přístupu k nejhlubším svalům tady v Čechách.

Registrujte se přes níže uvedený formulář, pak Vám pošlu více informací:

    Nalezneme-li svůj vlastní rytmus, nalézáme vlastní sílu…