Michaela Olivie Cusanová

Jsem průvodkyní na cestě vědomého těla a života, duší léčitelkou a zakladatelkou Školy bederních svalů. Oslovuje mě propojování toho, co bylo rozděleno a noření se do hlubin nejen těla… cítím se také v krajině těla vizionářkou, kdy vnímám dotek s léčivým potenciálem a možnostmi, kterými každé tělo disponuje… a krok za krokem vizi naplňuji, ztělesňuji tak, jak je to v dnešním světě možné.

Byl mi dán dar doteku s tekutinovým tělem v jeho hloubce a tento potenciál dál předávám v mnoha úrovních a tématech skrze osobní zkušenost tak, aby ta hloubka byla vnořena a integrována do naprosto běžného dne.

Největší medicínou je mi vtělení, láska, vnímání vody v těle a její medicíny, cítění v srdci, klid v sobě, jednoduchý život každého dne, postupné pouštění představ a myšlenek ke svobodě ducha. A to nohama na zemi 🙂

Mými úžasnými učiteli jsou mi také mé děti, jež do života doprovázím a u toho se učím… cestou vědomého léčení procházím poctivých 20 let.

Medicína beder a vody v těle mě nesmírně pomohla na mnoha úrovních v životě – v každé, ve které je to možné.

V této době mě život zavedl do přírody, zbirožských lesů na Křivoklátsku, kde tvořím ve své chaloupce, a znovu se učím propojovat své tělo, jeho hloubku, s rytmem přírody.

www.sensingbody.cz

Martina Slabá

Jsem průvodkyní na cestě ženy do nitra, k jemné ženské esenci, přirozenosti a hlubinné tvořivosti, na cestě ke kořenům a k propojení s přírodou a jejími cykly a proměnami jako zdrojem síly a inspirace. Cykly vnímám jako vlny a spirály, kterým se můžeme hlouběji otevřít a oživit tak své tělo a rozproudit tvořivost.

Nejraději sdílím, jak tyto ženské kvality rozvíjet v každodenním životě a jak cestu k sobě a ke svému jedinečnému potenciálu ladit se svým povoláním, partnerstvím, mateřstvím, péčí o teplo domova i dalšími oblastmi života.

Ráda jsem žena, partnerka, maminka dvou už řádku let dospělých dcer. Ráda se setkávám, tančím, maluji a tvořím na mnoho způsobů. Miluji přírodu a její proměny. Mám ráda život v jeho každodennosti.

Motto: „Každá žena je jedinečná, s jinými kvalitami a talenty vloženými do vínku, s vlastním vnitřním voláním, touhami a sny.

Stojí za to je následovat.“

www.martizena.cz

Veronika Anaé Hynková

Průvodkyně, koučka a lektorka práce s tělem a hlasem, studentka šamanské práce.

Když mne kolem sedmého roku velmi hluboce zasáhlo a ovlivnilo učení a život Mistra Jana Husa, netušila jsem, že mne on a jeho práce s pravdou a hlasem pravdy budou inspirovat a provázet po celý život. Často jsem i já byla trestána za to, co jsem říkala a nechápala jsem proč? Když kolem patnáctého roku mne stejným způsobem přitáhla práce Mahatmá Gándhího, zdálo se, že tyto dva směry dotvořily moje vnímání života na Zemi. Jemná a zároveň hlasitá síla. Nikdo mi moc  nerozuměl a s nikým nebylo moc možné o tomto mluvit.

Práce s hlubinami těla, jeho historickými otisky , pamětí a celou jeho inspirací mne opět zavádí k sobě, do svého centra a své síly. Posledních pár let jsou moje inspirátorky ženy, zejména v každodenním prožívání ženského principu a vše, co nás v tomto ovlivňuje a tvoří. Především každodenní práce pro druhé ( děti, manžela, rodinu, společnost) a zároveň obrovskou sílu sebeprosazení a tvorby života ve všech jeho aspektech. Právě ten tzv. obyčejný život je to, co obsahuje obrovskou sílu zejména v době transformační.

Je čas na propojení a vzájemnou podporu tak, abychom žili svá poslání otevřeně a v pravdě pro dobro celku.

www.misteckoinspirace.cz

www.jsemkouc.cz

Blanka Junová

V roce 1998 jsem po návratu z Kanady začala pracovat ve vzdělávání dospělých, kde jsem nejdříve asistovala mnoha skvělým i méně skvělým lektorům. Od obou skupin jsem se mnoho naučila – co funguje, co je překážkou.

Když jsem v roce 2000 začala sama lektorovat v oblasti komunikace, začal můj proces hledání prakticky funkčního mixu v rozvoji člověka. Ten se odvíjel přes mnoho témat: koučování, kariérní poradenství, psychoterapeutické směry, metody práce s tělem a nakonec metodou Human Design, poradní kruhy a práci s bederními svaly, léčivými pohyby a zvuky. Jsem spolumajitelkou firmy Lidé a zdroje, která podporuje firmy a jednotlivce v jejich zdravém rozvoji.

V roce 2020 mi do života začaly vstupovat různé formy vědomého napojení na to, co nás přesahuje – doslova do morku kostí jsem vedena ke své vlastní podstatě. Tuto bohatou škálu zkušeností nyní zhodnocuji v práci s klienty – dle jejich potřeb volím mix, který je vhodný pro ně. Někdy je to uzemnění v jejich podnikání, vedení lidí, fungování týmu…jindy otevření se jejich plnému potenciálu, zvládání strachu, pochopení příčin nemoci nebo řešení vztahů.

www.cestajedinecnosti.cz

www.lideazdroje.cz

Vlasta Lísková

Jsem terapeutkou, konstelářkou a průvodkyní ve vědomém těle. Přes 20 let pomáhám lidem zlepšovat svůj život, vztahy a harmonizovat své tělo. Práce s bederními svaly a fluidním inteligentním pohybem mě nadchla svými obrovskými možnostmi léčit tělo, uzdravovat zranění duše a rozvíjet lidský potenciál.

Vplouvat do hloubky vnitřních tekutin, naslouchat vnitřním impulsům a nechat se vést moudrostí svého těla mě vrací k sobě domů. Přináší mi obrovskou regeneraci, vyživení, napojení na své tělo, uzemnění a ladění se s proudem života. Je mi velkou ctí tento jemný a laskavý přístup předávat dál.

www.umenizitnaplno.cz

Petra Zmátlová

Jsem fyzioterapeutkou, jejíž praxi formovaly potřeby vlastního těla a životní okolnosti.

 

Po škole a pár letech v ambulantní rehabilitaci jsem zůstala doma s dětmi. Byla jsem těhotná čtyřikrát, díky tomu začal můj zájem o pánevní dno, udržení jeho zdraví a kondice jak v oblasti fyzické, tak i emoční a energetické.
Při čtvrtém těhotenství jsem si ještě přibrala do péče svou babičku, která byla součástí naší domácnosti osm let. Pro udržení svého psychického zdraví jsem začala odjíždět na dlouhodobé kurzy psychoterapie zaměřené na tělo, konkrétně v Terapeutické práci s dotekem a bioenergetických cvičeních. Všechny tyto techniky a možnosti mě samotnou udržovaly “nad vodou” a zároveň jsem je přinášela do své soukromé praxe a začala učit i ostatní.
Přesto jsem byla po úmrtí babičky nesmírně vyčerpaná. Doslova “vypečovaná”. Pro nás ženy je typické dávat potřeby ostatních nad svoje. Byl to i můj případ.
Trvalo několik let, než jsem se do svojí síly vrátila. Jednou z hlavních věcí, která mi pomohla a dávala mi pocit výživy, byla práce se svalem psoas. Míšina věta – “nechte se vést potěšením” mi doslova otevřela dveře k novému přístupu k životu. Přes masáže, cvičení, hraní si a zkoumání vlastního těla jsem postupně znovu navazovala kontakt sama se sebou.
V posledních letech vedu ženy ve skupinových lekcích a individuálních konzultacích k práci s pánevním dnem, psoatem a bioenergetickým cvičením.
Naslouchám, podporuji, učím je vnímat a láskyplně používat své tělo, ale i pečovat o výživu své duše. Spolu se ženami se to stále více učím i já sama.

www.petrazmatlova.cz

Tamara Wortnerová

Téma bederních svalů je opravdu časté téma mých klientů. S přístupem, který přináší Michaela jsem se setkala v období mateřské dovolené, kdy u mě propukly úporné bolesti v této oblasti, navíc jsem byla v období, kdy jsem přehodnocovala přístup sve fyzioterapeuticke praxi. Začala jsem ochotně plout na této jemné, ale obrovsky silné vlně, která je pro mně i výtvarně ohromně inspirující.
Míša o Tamaře: Tamara je fyzioterapeutka a talentovaná výtvarnice s darem od Boha, malovala nádherné obrázky fluidního psoatu, růží a léčivých dlaní. Jsem nesmírně vděčná, že se mi takto objevila, když jsem hledala… a s ohromnou citlivostí, pečlivostí a talentem maluje a tvoří….  Děkuji!

Katka Dendysová

Je pro mne velkou radostí přecházet z pýchy do vděčnosti, z manipulace do respektu, ze lži do pravdy, ze strachu do lásky,…To vše u mne můžete spatřit a ještě mnohem víc. Zrcadlím se ve vás, stejně tak, jako vy ve mně. S potěšením se s námi setkávám, objevuji objevené a proudím spolu s životem.

www.azted.cz