Michaela Olivie Cusanová

Jsem  zakladatelkou Školy bederních svalů. Oslovuje mě propojování toho, co bylo rozděleno a noření se do hlubin nejen těla…

Byl mi dán dar doteku s tekutinovým tělem v jeho hloubce a tento potenciál dál předávám v mnoha úrovních a tématech skrze osobní zkušenost tak, aby ta hloubka byla vnořena a integrována do naprosto běžného dne.

Oslovuje mě sebe-léčení a také jsem si touto hlubokou cestou sama prošla a objevuji, co je dále možné a to předávám dál. Už od dětství jsem četla množství knih o medicíně, později studovala zdravotnickou školu a pracovala v oborech ortopedických a neurochirurgických. Dnes bych již nebyla schopná v těchto oborech pracovat, protože mé tělo začalo mnohem více cítit a to i hloubku a potenciál lidského těla formou sebeléčení a obnovováním vnímání sebeuzdravovacích procesů. Vnímám, že je důležité z manipulujích, mnohdy spíše násilných a invazivních technik přejít do světa, který je mnohem jemnější, kdy léčení se odehrává na hlubších úrovních, které zahrnují celou bytost.

A to je to, co předávám v této škole i učím se ve škole svého života.

Více na  www.sensingbody.cz

Petra Zmátlová

Jsem fyzioterapeutkou, jejíž praxi formovaly potřeby vlastního těla a životní okolnosti.

 

Po škole a pár letech v ambulantní rehabilitaci jsem zůstala doma s dětmi. Byla jsem těhotná čtyřikrát, díky tomu začal můj zájem o pánevní dno, udržení jeho zdraví a kondice jak v oblasti fyzické, tak i emoční a energetické.
Při čtvrtém těhotenství jsem si ještě přibrala do péče svou babičku, která byla součástí naší domácnosti osm let. Pro udržení svého psychického zdraví jsem začala odjíždět na dlouhodobé kurzy psychoterapie zaměřené na tělo, konkrétně v Terapeutické práci s dotekem a bioenergetických cvičeních. Všechny tyto techniky a možnosti mě samotnou udržovaly „nad vodou“ a zároveň jsem je přinášela do své soukromé praxe a začala učit i ostatní.
Přesto jsem byla po úmrtí babičky nesmírně vyčerpaná. Doslova „vypečovaná“. Pro nás ženy je typické dávat potřeby ostatních nad svoje. Byl to i můj případ.
Trvalo několik let, než jsem se do svojí síly vrátila. Jednou z hlavních věcí, která mi pomohla a dávala mi pocit výživy, byla práce se svalem psoas. Míšina věta – „nechte se vést potěšením“ mi doslova otevřela dveře k novému přístupu k životu. Přes masáže, cvičení, hraní si a zkoumání vlastního těla jsem postupně znovu navazovala kontakt sama se sebou.
V posledních letech vedu ženy ve skupinových lekcích a individuálních konzultacích k práci s pánevním dnem, psoatem a bioenergetickým cvičením.
Naslouchám, podporuji, učím je vnímat a láskyplně používat své tělo, ale i pečovat o výživu své duše. Spolu se ženami se to stále více učím i já sama.

www.petrazmatlova.cz

Tamara Wortnerová

Téma bederních svalů je opravdu časté téma mých klientů. S přístupem, který přináší Michaela jsem se setkala v období mateřské dovolené, kdy u mě propukly úporné bolesti v této oblasti, navíc jsem byla v období, kdy jsem přehodnocovala přístup sve fyzioterapeuticke praxi. Začala jsem ochotně plout na této jemné, ale obrovsky silné vlně, která je pro mně i výtvarně ohromně inspirující.
Míša o Tamaře: Tamara je fyzioterapeutka, která má velmi blízko ke kraniosakrální terapii a je také talentovaná výtvarnice s darem od Boha, malovala nádherné obrázky fluidního psoatu, růží a léčivých dlaní. Jsem nesmírně vděčná, že se mi takto objevila, když jsem hledala… a s ohromnou citlivostí, pečlivostí a talentem maluje a tvoří….  Děkuji!