Drazí přátelé, milí návštěvníci, vítejte na stránkách, věnovaných bederním svalům a jejich medicíně. Medicíně, kterou jim můžeme poskytnout a zároveň medicíně, kterou ony mohou poskytnout nám. Jak na to… i tom jsou nejen tyto stránky, ale především naše práce – poslání.

Prostor našeho těla je také, mimo jiné, plnohodnotné “biologické prostředí”, které je tvořeno naší mnohovrstevnatou zkušeností. Naším příběhem a tak bedra zrcadlí hlubiny, kterým je velmi moudré naslouchat, neboť nám dávají své zprávy. Je také moudré do nich nahlížet s úctou a pokorou, kdy skrze jemnost, porozumění, důvěru, komunikaci se zkontaktujeme s naším regeneračním, vyživujícím potenciálem, ve kterém nejhlubší svaly v těle hrají svou důstojnou roli…

Tento prostor, který tvoříme v propojení, přinášejí na téma beder celistvý pohled, který proniká do hlubin nejen těla, ale také duše. Přinášíme vizi, kterou  krok za krokem ztělesňujeme ve svých životech a předáváme dále…

Připravujeme.

Hluboké svaly jsou propojeny nejen s nejhlubšími pocity, práce s nimi nás přivádí k našemu Já.

Připravujeme.

Připravujeme.

Chcete dostávat novinky do mailu?

Cestou hlubokého probouzení vědomí těla, propojováním těla a mysli, cestou lásky a otevřeného srdce nalézáme vlastní léčivou sílu a moudrost.