Drazí přátelé, milí návštěvníci, vítejte na stránkách, věnovaných bederním svalům a jejich medicíně. Medicíně, kterou jim můžeme poskytnout a zároveň medicíně, kterou ony mohou poskytnout nám. 

Prostor našeho těla je také, mimo jiné, plnohodnotné “biologické prostředí”, které je tvořeno naší mnohovrstevnatou zkušeností. Naším příběhem a tak bedra zrcadlí hlubiny, kterým je velmi moudré naslouchat, neboť nám dávají své zprávy. Je také moudré do nich nahlížet s úctou a pokorou, kdy skrze jemnost, porozumění, důvěru, komunikaci se zkontaktujeme s naším regeneračním, vyživujícím potenciálem, ve kterém nejhlubší svaly v těle hrají svou důstojnou roli…

Škola bederních svalů tak přináší na bederní svaly naprosto celistvý pohled, který proniká do hlubin nejen těla, ale také duše. 

Připravujeme.

Hluboké svaly jsou propojeny nejen s nejhlubšími pocity, práce s nimi nás přivádí k našemu Já.

Připravujeme.

Připravujeme.

Chcete dostávat novinky do mailu?

Cestou hlubokého probouzení vědomí těla, propojováním těla a mysli, cestou lásky a otevřeného srdce nalézáme vlastní léčivou sílu a moudrost.