Drazí přátelé, milí návštěvníci, vítejte na stránkách, věnovaných bederním svalům a jejich medicíně. Medicíně, kterou jim můžeme poskytnout a zároveň medicíně, kterou ony mohou poskytnout nám. 

Prostor našeho těla je také, mimo jiné, plnohodnotné „biologické prostředí“, které je tvořeno naší mnohovrstevnatou zkušeností. Naším příběhem a tak bedra zrcadlí hlubiny, kterým je velmi moudré naslouchat, neboť nám dávají své zprávy. Je také moudré do nich nahlížet s úctou a pokorou, kdy skrze jemnost, porozumění, důvěru, komunikaci se zkontaktujeme s naším regeneračním, vyživujícím potenciálem, ve kterém nejhlubší svaly v těle hrají svou důstojnou roli…

Škola bederních svalů a sebeléčení tak přináší na bederní svaly naprosto celistvý pohled, který proniká do hlubin nejen těla, ale také duše. 

Škola bederních svalů a sebeléčení je komplexní přístup k bederním svalům, který přinesl do České republiky nový pohled na to, jak naše tělo pracuje jako celistvý živý organismus. Díváme se pod povrch toho, co je zřejmé. Za poslední léta si touto školou prošlo skoro 200 studentek a dva studenti a řada z nich tento přístup předává dál. Škola je vhodná pro každého, toho, kdo se zabývá lidským tělem profesně, i toho, kdo je znalostmi skoro nedotčen, však zvídavý a má v sobě chuť a vůli poznávat sebe sam/a ve své hloubce…

My se učíme porozumět psoatům (bederní svaly) jako svalům, skrze které s námi komunikuje naše duše… a tomu, proč svalům kdysi říkávali staří taoisté svaly duše.

Škola bederních svalů a sebeléčení nabízí nejen hlubokou praxi s tekutinovým tělem, fluidní fyzioterapii, ale také léčení primárního traumatu a hlubinnou psychosomatickou praxi.

Připravujeme.

Hluboké svaly jsou propojeny nejen s nejhlubšími pocity, práce s nimi nás přivádí k našemu Já.

Připravujeme.

Chcete dostávat novinky do mailu?

Cestou hlubokého probouzení vědomí těla, propojováním těla a mysli, cestou lásky a otevřeného srdce nalézáme vlastní léčivou sílu a moudrost.