Michaela Olivie Cusanová

Za posledních skoro 20 let jsem si prošla všemi možnými cestami osobního sebe rozvoje a léčení. V posledních letech jsem už zakotvila ve Vodách těla – a to zejména v objevování našeho, vlastně nekonečného, potenciálu „tekutinového těla“.

Ve své práci tak zkoumám mnoho možnosti, které nabízí naše Voda – tekutiny v těle a to hlavně v Continuum Movement a ve svém vlastním zkoumání, kde propojuji léčení těla v mnoha rovinách.  S tím souvisí také má práce s hlubokými bederními svaly – psoatem, kde se objevují možnosti a samo-léčivé schopnosti našeho těla a je předáváno dále i skrze založení ŠKOLY BEDERNÍCH SVALŮ, aby se mohl tento přístup šířit tady v Čechách a to…zřejmě nejen v krajině svalů bederních:)

Už vnímám ale i zde přicházející změny, a cítím, že nastal čas už nedělat jen „kurzy“, ale vytvářet komunity spolutvůrců, a tak se pomalu má energie  a ona vnitřní esence vizionářky:) ubírá tímto směrem…

Jsem Býčice nohama na zemi, v postavení planet ve vlivu dosti Neptunovském a transformačním potenciálu Štířím. Ascendent v Kozorohu mi dává smysl pro řád  a Luna ve Střelci mě obdarovává spirituálním ohněm a touhou po svobodě:).

Nyní je mým největším vzděláváním normální každodenní život. Umění skloubit mé niterné potřeby s potřeby svých blízkých… Především doprovázím své děti do života, se vší proměnlivostí, kterou život s dětmi přináší…v roli mámy trochu jinak, která tak trochu boří předchozí generační zvyklosti…  Ráda tvořím a spočívám na zahradě i žiju v městském ruchu. Učím se tvořit v souznění s přírodou, znovu rozumět řeči stromů, země, půdy, vody, květin… spojovat se s tím  vším a naslouchat (to miluji).  Ráda se směji a hraji si jen tak na léčivé nástroje…  Miluji kakaovou medicínu a když to na mě přijde, ráda si dám sklenku dobrého vínka a prociťuji si onen buket:) Učím se vážit si své energie (proces sebelásky:) a druhých (jsou druzí?) ve všech možných symbolech a takovému tomu Bytí – neustálému vyrovnávání harmonie mezi mužem a ženou uvnitř sebe… Prošla jsem si hlubokou cestou léčení svých a rodových zranění a stále jsem na Cestě… neboť vrstvy jsou nekonečné…

Velmi mě oslovuje tantrická  cesta vědomí prvotní vibrace Spandy  jako stavu vědomí lásky, tož nelze popsat, učím se rozpomínat a nezapomínat… Byť vychází z dávné popisované tradice kašmírského šivaismu, tato filosofie je pro mě praxí pohybu a doteku beze slov – na studium jakékoliv nauky filozofie mám špatnou paměť a pocit jakéhosi přetížení. Spíše odevzdávat je mou cestou. A také je mi bytostně blízká, vyživující a léčivá, cesta gnostická – otázky bez odpovědí … znovu-navracení se ke kořenům duchovních učitelů Máří Magdaleny a Ježíše jako posvátného páru. Tady vnímám také svou hloubku a kořeny, spojení Mariánsko-Magdalenských mystérií někde v hlubinách těla – a ještě toho, co bylo před tím – to je pro mě TO přede vším… kde všechny naše koncepty mizí… Jdu životem cestou léčení a ZTĚLESNĚNÍ… do dnešní doby v dnešním těle, jak je to jen možné (a i proto to fluidní tělo – neboť je to velmi léčivé, uvolňující a hluboké….).

„…něco z historie vzdělání…“:)

Váhala jsem, zda se tyto informace ještě dát… Neboť vnímám, že to, co je spíše pod řádky a v běžném chodu života je mnohem více než nějaké kurzy…  ale vnímám to jako akt úcty a vděčnosti ke svým učitelkám a učitelům, někdy možná i doporučení na cestu, podobně jako člověk doporučuje knížku, která může leccos otevřít…

A také poděkování…

Děkuji především svým rodičům za všechny předané dary a stále je objevuji! Za vzdělání a podporu v mém rozhodnutí studovat zdravotnickou školu a stát se „sestrou“. Ano, tuto misi stále plním! Jsem také nesmírně vděčná, že jsem měla 7 let možnost pracovat v jedné z největších právnických firem globálně, která tady v tuto dobu působila, a která mi  tehdy ukázala ohromnou míru kultivovanosti i sociálního cítění ve světě „velkého korporátu“.  Trochu nečekaně jsem se ocitla v roli trenérky jednoho programu pro střední a východní Evropu a jsem s velkou vděčností za možnost pracovat ve firmě, v jejímž základním kameni jsem cítila kombinaci poctivého konání a víry „nic není nemožné“. Hodně mě to naučilo, štěstí jsem měla a poznala mnoho mimořádných lidí. A navíc…ne vždy člověk má šéfovou s krásnou duší, se kterou může sdílet prožitky z meditací:)

DĚKUJI za tyto možnosti pomoci na mé cestě!  V posledních letech již se leccos završilo, uskromnilo a já vstoupila do jiné fáze života, každé setkání však bylo ve svém čase nesmírně cenné při cestě léčení. Velmi děkuji mé rodině,  Petrovi za vše, i za ten nelehký proces přijetí, že „to mohu mít jinak“. Našim dětem za jejich lásku, jejich esenci, jak jsou nádherné, za možnost učení se… A tento pocit nádhery, vděčnosti byl také procesem… neboť ne vše je dáno do vínku a samozřejmostí…  Toto je velká škola, pro mě obrovská!

Jako takové ty „učitele-guru:):)“ mám dnes hlavně dvě inspirující Bytosti, jichž si vážím, na které často myslím, a jejichž učení i život, jejich vyprávění, věty a otázky, mě obohacují, léčí, baví a inspirují a zároveň rozšiřují mé vlastní vnímání: Anaiyu Sophii a Daniela Odiera. I tady vnímám jak je důležité neulpívat, volně a lehce …. prostě fluidně:)

Neboť každý z nás má ten svůj příběh…

Některá setkání mě otevřela, některá léčila a jiná doslova změnila život:

Učení s Anaiyou Sophií, s radostí jsem iniciovala také její kurzy u nás v ČR

3. letý tréninkový program Continuum Movement® – Somatische Akademie Berlin

Daniel Odier – kontinuálně – praxe kašmírské tantrajógy (pro mě tato filozofie je odevzdávání konceptů mysli ke SVOBODĚ A LÁSCE v úplně nejjednoduších technikách v normálním životě – v tanci a doteku)

Continuum Movement® (Linda Rabin, Cherionne Menzam Sills, Jane Okondo, Sylvain Meret)

Neduální Terapie – Nukunu Larsen – spirituální psychoterapie

Embodied Embryology – Body Mind Centering® (Katy Dymoke)

studium programu Somatic Movement Educator Body Mind Centering®

Studium s Liz Koch

Psoas workshopy (Amsterdam)

Stalking Wild Psoas (Amsterdam)

Application course for Psoas Professionals (Island)

Studium Homeopatické akademie (2013 – 2016)

V jógových letech 2007-2012: Cvičitelka jógy (Český svaz jógy – Jan a Ivana Knaislovi) a jógová terapie tamtéž (nezapomenutelná božská Ivana Knaislová). Svastha jóga a jógová terapie (Dr. Ganesh Mohan a Dr. Mukund Bhole).  Certifikovaný výcvik Školy pánevního dna pro lektorky (Renata Sahani). Taoist Basic (Mantak Chia). Jóga s Angelou Farmer a Olivií Crooks. Jóga s fyzioterapií u Bey Merksbauerové a Gravidjóga u BMSA a jiné…

Před „jógovými lety“ a narozením mých dětí – ženské Tao u Maitreiy Piontek a ženské kruhy u Katky Kramolišové. Nespočitatelné množství seminářů a kurzů  tantry, která tady tehdy začínala… v kotlince nás tady bylo asi 50:) Měla jsem velmi silnou potřebu, protože jsem začínala zpracovávat mé sexuální trauma z dětství, jež nebylo jen mé, ale také tatínka, babičky… A úplně na počátku jsem začínala nahlížet do větší hloubky u Ernestiny a Petra Velechovských, dodneška vzpomínám… tolik mi toho dali… a jakoby to bylo včera….:)

Drahý můj milovaný

Bože

tolik po Tobě toužím

a už cítím, že se mě dotýkáš

že s tebou mohu být a spočívat

že Tě mohu milovat.

Rozpouštím se ve tvé náruči

srdcem k tobě přilínám

vnímám tvůj dech a tvé kroky

jež neslyšně se linou

a stále jsou a jsou a jsou

Náš pohyb se stává naší modlitbou…